Truth For The World Asia

10 Câu Hỏi để Hỏi Một Người Của Giáo Hội Mặc Môn

Một trong những trở ngại lớn của người được tìm đến bởi những người truyền giáo Mặc Môn hoặc những người có cuộc trò chuyện với một tín hữu của Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô là sự thiếu hiểu biết về tôn giáo của họ. Nhiều người không biết bắt đầu cuộc thảo luận từ đâu và nhiều người sẽ bỏ lỡ một cơ hội học tập Lời Chúa với họ.

Những câu hỏi này được đặt ra như một điểm bắt đầu:

1. Tại sao những người truyền giáo trẻ tuổi của bạn được nhắc tới như “anh cả”?

Từ “giám mục” là từ ἐπίσκοπος (episkopos) trong ngôn ngữ gốc (Hy Lạp), và cùng một từ được dịch là “trưởng lão” (1 Timothê 5:17).

Theo Phao-lô, một trưởng lão phải là “chỉ chồng của một vợ...” (Tít 1:5-6). Ông ấy bắt buộc phải có con (từ 2 con trở lên) là những đứa con “vâng phục và ngay thật trọn vẹn” (1Timothê 3:4) và “phải tin Chúa” (Tít 1:6).

Bạn đã kết hôn chưa? Bạn có những đứa con tin Chúa không? Bạn có đáp ứng được những điều kiện mà Kinh Thánh đã đưa ra không?

2. Tại sao bạn lập nên các những chấp sự ở độ tuổi 12?

Sứ đồ Phao-lô viết: “Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi...” (1 Ti-mô-thê 3:12 a). Những cậu bé này đã kết hôn chưa? Ông cũng nói thêm, “...phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình” (1 Ti-mô-thê 3:12 b). Con của bạn ở tuổi mười hai đã có những đứa con, cũng như gia đình riêng không?

3. Bạn sẽ tin theo một giáo lý mà nó mâu thuẫn với Kinh Thánh?

Nếu không, tại sao không? Nếu vậy, tại sao lại sử dụng Kinh Thánh nữa?

4. Có phải Kinh Thánh chứa đựng tất cả những gì cần thiết để được thêm vào vương quốc/hội thánh của Chúa?

Có phải Kinh Thánh chứa đựng tất cả những gì cần thiết để biết về cách sống trung thành và để có được sự cứu rỗi đời đời không? (2 Phi-e-rơ 1:3) Nếu vậy, thì tại sao Sách Mặc Môn hoặc bất kỳ cuốn sách khác lại cần thiết nữa?

5. Nếu tôi chưa bao giờ nghe nói về Sách Mặc Môn, tôi vẫn có thể đi đến thiên đường không?

Nếu không, vậy thì việc rửa tội cho người chết của bạn để làm gì? Nếu có, Vậy tại sao tôi lại cần Sách Mặc Môn?

6. Tại điều thứ 8 của Tín Điều về Đức Tin, nói rằng, “Chúng tôi tin rằng Thánh kinh là lời của Thượng đế khi sách ấy được phiên dịch chính xác...”

Về việc liên quan đến sự cứu rỗi, nơi nào mà Kinh Thánh đã không được “dịch chính xác?”

Nếu Kinh Thánh đã không được dịch một cách đáng tin cậy, đặc biệt là liên quan đến vấn đề cứu rỗi, tại sao bạn lại sử dụng nó? (Vậy đó không phải là mục đích của bạn để giúp cho tôi hiểu biết Lẽ Thật sao?)

7. Nếu con người đã từng một lần như Chúa, vậy ai là chúa của Chúa?

Joseph Smith tuyên bố, “Chính Chúa một lần đã từng như chúng ta hiện nay, và là một người cao quý ...” (Giáo lý của Tiên Tri Joseph Smith, trang 342-346).

Lorenzo Snow đặt ra cụm từ: “Như con người, Chúa đã từng; như Chúa, con người có thể trở thành.”

Vĩnh cửu là gì nếu có một sự khởi đầu? Nếu Chúa đã có một khởi đầu, vậy ai đã tạo ra Ngài? Ai là vị chúa đầu tiên?

8. Bạn có sẵn sàng từ bỏ đạo Mặc Môn nếu giáo lý của nó khác với những gì mà Phao-lô và các sứ đồ khác đã viết (trong Kinh Thánh)?

Phao-lô - một sứ đồ được sự soi dẫn bởi Đức Chúa Trời, đã viết: “Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành đă truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them! Tôi đă nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành anh em đă nhận, thì người ấy đáng bị a-na-them!” (Ga-la-ti 1:8-9) (a-na-them: bị hư mất ) Bạn có tin điều này không?

9. Có phải Sách Mặc Môn đã được dịch sang tiếng Anh một cách linh thiêng bởi nhà tiên tri cảm hứng Joseph Smith?

Nếu vậy, tại sao bản gốc chứa lỗi chính tả và ngữ pháp?

Có phải Đức Thánh Linh đã không biết đánh vần hay đặt một câu cho đúng chính tả?

Nếu đó là lỗi thuộc về phần của Joseph Smith, vậy thì có phải điều đó sẽ không làm cho ông ta quyền năng hơn so với người đã truyền cảm hứng/soi dẫn cho ông ta?

Làm thế nào điều này có thể là bằng chứng đáng tin cậy của nguồn cảm hứng/sự soi dẫn?

10. Làm thế nào là nó có thể rằng Sách Mặc Môn đã được dịch sang tiếng Anh Elizabeth (Elizabethan English)?

Tiếng Anh Elizabeth không phải là ngôn ngữ trong “lịch sử” của Sách Mặc Môn.

Phiên bản King James của Kinh Thánh đã được dịch vào năm 1611, nhưng Sách Mặc Môn lại chứa nhiều câu nguyên văn từ Kinh Thánh.

Một số người cho rằng phiên bản King James của Kinh Thánh lấy ra từ Sách Mặc Môn, nhưng làm thế nào điều đó là có thể, khi Sách Mặc Môn đã được dịch sau phiên bản King James của Kinh Thánh gần 200 năm?

Một số người cho rằng Đức Chúa Trời đã cho Joseph Smith cùng chung một sự khải huyền như Ngài đã ban cho các tác giả của Kinh Thánh, nhưng tại sao Ngài đã ban nó cho ông ấy bằng tiếng Anh King James? Nó không có sự chính xác về mặt lịch sử của tuyên bố này.

Tất cả những câu hỏi này đưa ra cho tín đồ của đạo Mặc Môn một nguyên nhân để suy nghĩ lại và hy vọng là để đánh giá lại niềm tin của chính mình vào Kinh Thánh và vào đạo Mặc Môn.